#TagBørneneHjem

Tag børnene hjem

I Danmark har vi en trist verdensrekord i, hvor tidligt børn begynder i institution og hvor lang tid de tilbringer i institution hver dag. Ikke nok med det er kvaliteten i institutionerne dalede de sidste mange år og normeringen er under al kritik mange steder. Børnene får simpelthen ikke den omsorg, de har brug for.

Institutioner er en stor del af mange børns liv, det er her deres hverdagsliv udspiller sig. Det handler ikke bare om at kunne aflevere sit barn med god samvittighed. Det handler om, at kvalitet i dagtilbud er helt afgørende for børns senere succes her og nu – og senere i livet.

 

I mange institutioner er betingelserne for dårlige

Jeg er ikke modstander af institutioner, og jeg tror på, at børn kan få en masse godt ud af det. Når altså de når en vis alder. Men faktum er, at jeg har afleveret mine børn i institution. Til for få voksne og for mange børn. For lidt nærvær og for mange krav. Min modstand går på de betingelser, som vi i dag kalder ‘institutioner’. I mange vuggestuer og børnehaver er der for mange børn samlet på stuerne, der er for få veluddannede voksne til at tage sig af for mange børn, som er der i for mange timer dagligt.

Aldrig har forholdene i de danske institutioner været så elendige som de er i dag. Og selvom mine børn går i en god institution og at normeringen ligger sig op ad anbefalingerne fra BUBL, har jeg sammen med 389 andre forældre og bedsteforældre valgt at støtte op omkring initiativet #TagBørneneHjem. Det sker i håbet om, at skabe politisk handling, hvor der træffes nogle seriøse valg, der kan forbedre børns og børnefamiliers vilkår.

Mai Mercado (K) påpeger, at vi ikke opdrager godt nok. Hun overser det faktum, at vi har gjort præcis det, politikere har efterspurgt. Vi har taget lange uddannelser, fået lange arbejdsdage og kører langt for at få et arbejde. Hver dag er vi væk i mange, mange timer – især er vi alt for længe væk fra de mindste.

Og i vores stræben efter vækst og velstand har vi proppet flere og flere børn ind i institutionerne, der er ved at segne under ekstraindskrivninger, overbureaukratisering og langtidssygdom blandt personalet. Pædagoger er en af de mest sygdomsramte grupper i Danmark.

 

’Kvalitetstid’ er ikke nok tid

Som forældre kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvornår denne opdragelse skal finde sted? Er det imens vi er adskilte fra vores børn 7-9 timer hver dag? Er det midt i madlavning og ’ulvetimen’, når vi vender trætte hjem? Eller er det mon vores dyrbare ”kvalitetstid” vi skal bruge?

Jeg ser kvalitetstid som et opdigtet fænomen, der har til formål at give mindre tid ekstra værdi. Og når man ikke har tilbragt særligt mange timer sammen i løbet af dagen og alligevel ønsker at have en værdifuld relation. Så siger vi: ”til gengæld er det ”kvalitetstid” når vi er sammen.” Og pludselig kan halvanden time være lige så god som tre eller seks timer sammen. Men tid er jo i virkeligheden bare tid. Jeg tror simpelthen ikke på at begrænset tid, er bedre tid, end hvis man er sammen i flere timer. Også selvom man for eksempel havde konflikter.

For mig at se handler det ikke om at udvide mulighederne for pasning. Det handler om at få mere tid sammen med vores børn. Børn kopierer det vi forældre gør, og ikke det vi siger vi gør. Det handler altså ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at have tid og overskud til at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt til hinanden.

Formand for Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Marianne Kryger, udtalte i forbindelse med rapporten om børn og unges mentale helbred fra Vidensrådet for Forebyggelse, offentliggjort i 2014:

“Jeg er i den grad alarmeret. Vi er ved at give børn og unge nogle livsvilkår, som de ikke kan tåle. Vi har ikke fat i det gode børneliv for en voksende del af børne- og ungepopulationen. Billedet er mere grumt og meget værre, end selv misantroperne kunne frygte. Det står så skidt til, og det bliver bare ved med at gå den forkerte vej”. ”Vi må overveje om børn overhovedet kan tåle at have en længere arbejdsdag end deres forældre. De er jo ofte i institution en eller to timer længere en far eller mor er på arbejde. Vi må stille nogle spørgsmål, selv om vi ikke nødvendigvis bryder os om svarerne, og selv om vi ikke umiddelbart har nogle løsningsforslag. Det er vigtigt at få taget fat, og vi har med en meget kompliceret sag at gøre, ellers ville de gode løsninger for længst være fundet.”

Ifølge formanden er det særligt alarmerende, at mistrivslen ikke længere kun gælder risikobørn, men også har bredt sig til de såkaldt almindelige børn. Vi mangler fokus på børns behov for at vokse op med nære, stabile, ustressede relationer til nærværende voksne. Og jeg mener, at vi skal forholde os til, om vi kan være den almindelige hverdag bekendt – særligt overfor børnene.

 

Tag børnene hjem torsdag den 8. marts

Politikerne kommer ikke til at give børnene flere voksne, så længe så mange stiltiende accepterer den plads børnene har fået i de danske institutioner. Det sker heller ikke, så længe vi går og siger til os selv og hinanden, at “børnene har det er godt nok”. Institutionerne har været forsømt længe og der er behov for at give dem ekstra opmærksomhed. Dette er ikke en kritik af alle de dygtige pædagoger derude – dette er også en kamp for dem.

Lige nu er der en vigtig kamp under opsejling – en kamp for at forbedre børn (og pædagogers) vilkår i de danske institutioner. I sidste uge skrev en af grundlæggerne af gruppen Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt, til Politiken et opråb der handlede om, at vi forældre ikke længere vil finde os i passivt at se på, at vilkårene i daginstitutionerne bliver dårligere og dårligere. I kan følge med hos Familiepolitisk Netværk på Facebook, der kæmper for at skabe en bedre balance mellem familie og arbejde samt forbedre kvaliteten i dagtilbud.

Det højeste råb er handling og derfor har jeg og flere andre forældre valgt at tage vores børn ud af institutionen og hjem den 8. marts eller hele uge 10. Børnene er vores allesammens fremtid. Og vi kan ikke være bekendt, at de behandles, som det er tilfældet i dag.

Jeg håber at i som kan og har mulighed for at støtte op om protesten vil tage jeres børn hjem på torsdag den 8. Marts.

 

/Line

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *